*Από το τέλος Μαϊου έως τέλος Οκτωβρίου (πλην έκτακτης ματαίωσης λόγω κάποιου γεγονότος), τελείται στην Ιερά μονή Όρθρος και Θεία Λειτουργία, κάθε Σάββατο πρωί στις 07:30 π.μ.. Δείτε αναλυτίκα το πρόγραμμα εδώ..

*Φωτογραφίες του Πανηγυρικού Εορτασμού του 2016 μπορείτε να δείτε εδώ..

*Φωτογραφίες απο τις εκδηλώσεις για την Γενοκτονία των Ποντίων μπορείτε να δείτε εδώ..

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 - 2011 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


Από τον Μάρτιο του 2008 που ανέλαβε τη Διοίκηση του Σωματείου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, με κύριο σκοπό, να συνεχίσει τις προσπάθειες των προηγούμενων, για την ανασύσταση - ανιστόρηση της μονής, με την εγκατοίκηση ή εγκατάσταση συνοδείας μοναχών και την επανίδρυση της Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής μονής.Στις προσπάθειές μας αυτές, έχουμε την συμπαράσταση του Σεβασμιοτάτου Μητροπο-λίτου Σερβίων & Κοζάνης κ.κ. Παύλου. Έχουμε ακόμη, την στήριξη του ηγούμενου της μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους κ. Γεωργίου Καψάνη και της μονής του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, τους οποίους ευχαριστούμε, καθώς επίσης, αμέριστη είναι η συμπαράσταση του συγχωριανού μας Γέροντα Γρηγορίου της μονής Οσίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους,και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα.Ευχαριστούμε επίσης την εθελοντική βοήθεια κατοίκων και τοπικών φορέων (Δήμος, εκπροσώπων Συλλόγων κ.λπ.),για της εργασίες συντήρησης - ευπρεπισμού, του Ιερού Ναού και των χώρων της Μονής.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 24-03-2011
Σήμερα την 24 Μαρτίου 2011, ημέρα  Πέμπτη και ώρα 19:30, συνήλθε στον Άγιο Δημήτριο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, που προήλθε από την Γενική συνέλευση στις 13 Μαρτίου 2011, και αποφάσισε ομόφωνα την συγκρότηση σε σώμα, ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο
 • Πρόεδρος:__________________Καζαντσίδης Χαράλαμπος
 • Α’ Αντιπρόεδρος:____________Τσαλικίδης Αντώνης ,υπεύθυνος διοικητικών θεμάτων ,οργάνωσης.
 • Β’ Αντιπρόεδρος:____________Χατζημιχαηλίδης Παναγιώτης ,υπεύθυνος εργασιών συντηρήσεως,κατασκευών.
 • Γενικός Γραμματέας:_________Παναγιωτίδης Ιωάννης
 • Ταμίας:____________________Παταρίδης Κωνσταντίνος
 • Έφορος:___________________Τσινίδης Ιωσήφ
 • Μέλος:____________________Μεντεσίδης Τριαντάφυλλος ,υπεύθυνος δημοσιών σχέσεων.
 •  Μέλος:___________________Τριανταφυλλίδης Αγγελής ,βοηθός γραμματέα.
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ 2-3-2008
Σήμερα την 2 Μαρτίου 2008, ημέρα Κυριακή και ώρα 1200, συνήλθε στον Άγιο Δημήτριο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες τις 24 Φεβρουαρίου 2008, και αποφάσισε ομόφωνα την συγκρότηση σε σώμα, ως εξής:
Διοικητικό Συμβούλιο
 • Πρόεδρος:__________________Καζαντσίδης Χαράλαμπος
 • Α’ Αντιπρόεδρος:____________Σαμαρίδης Ελευθέριος
 • Β’ Αντιπρόεδρος:____________Τριανταφυλλίδης Δημήτριος
 • Γενικός Γραμματέας:_________Παναγιωτίδης Ιωάννης
 • Ταμίας:____________________Παταρίδης Κωνσταντίνος
 • Έφορος:___________________Κάργας Ιωάννης
 • Μέλος:____________________Κοκκινίδης Ελευθέριος
 • Μέλος____________________Τσαλικίδης Αντώνης
--------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Αυξ. αριθμ. 798/1983)

Άρθρο 1ο
Ιδρύεται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, Σωματείο με την επωνυμία «Άγιος Ιωάννης Βαζελώνος», με έδρα τον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης ………
Άρθρο 2ο
Σκοπός του Σωματείου είναι:
α) Η ανέγερση Ναού ………., ο οποίος ναός θα εορτάσει την 24η Ιουνίου εκάστου έτους. 

β) Ο Ναός του Αγίου Προφήτου και Βαπτιστού Ιωάννου ………. με όλα τα κτίσματα, τα οποία θα ιδρύονται, συν τον χρόνο, γύρω απ΄ αυτό, θ’ αποτελέσει ένα σύνολο υπό την επωνυμία «Ιερό Ίδρυμα Μονής Αγίου Προφήτου και Βαπτιστού Ιωάννου του Βαζελώνος», ……γ) Η αναβίωση των ποντιακών εθίμων, του πάνδημου πανηγυρισμού κατά την εορτή του Αγίου Προφήτου και βα-πτιστού Ιωάννου, κάθε έτους.
δ) Η επιμελής και πιστή διαφύλαξη των βασικότερων γνωρισμάτων του ποντιακού εν΄ γένει πολιτισμού, …..
ε) Η χορήγηση υποτροφιών, ….σε απόρους σπουδαστές ….
στ) Η χορήγηση ιατρικής περιθάλψεως και οικονομικών βοηθημάτων, ….σε απόρους … σπουδαστές
ζ) Η …. χορήγηση δώρων, ….σε άπορες …. κοπέλες, κατά τον γάμο τους.
η) Η οικονομική ενίσχυση για νοσηλεία παντελώς απόρων ασθενών …..
θ) Η ίδρυση πνευματικού κέντρου, βιβλιοθήκης, …….
Άρθρο 6ο
Τα μέλη του Σωματείου διακρίνονται στα τακτικά, έκτακτα και επίτιμα.
Τακτικά μέλη αποτελούν οι εκ πόντου καταγόμενοι άνδρες και γυναίκες, που έχουν Ελληνική υπηκοότητα και θρήσκευμα Ορθόδοξοι Χριστιανοί, ως και οι σύζυγοι Πόντιου μέλους, άνδρες ή γυναίκες, που δεν κατάγονται από τον πόντο, εφόσον συμπλήρωσαν το 21ο έτος της ηλικίας τους και κατοικούν στην περιοχή του Νομού Κοζάνης.
Έκτακτα μέλη αποτελούν οι εκ πόντου και μη, καταγόμενοι άνδρες και γυναίκες, ασχέτως τόπου διαμονής αυτών.
Επίτιμα μέλη αποτελούν:
α) Όλοι οι πόντιοι ιεράρχες ……
β) Όλοι οι επιζώντες ιερομόναχοι ….
γ) Πρόσωπα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου.
δ) Οι εν ενεργεία πρόεδροι ποντιακών Σωματείων …..
Άρθρο 7ο
Τα μέλη εγγράφονται κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων …….
Άρθρο 15ο
Τα εκτός έδρας μέλη , καλούνται όπως παραστούν στις Γενικές Συνελεύσεις, με ειδική πρόσκληση του Προέδρου του ΔΣ, προ 15 ημερών τουλάχιστον. …..
Άρθρο 16ο
Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα μέλη που εκπλήρωσαν τα προς το ταμείο, υποχρεώσεις τους ……...
Άρθρο 26ο
Τα μέλη του Σωματείου συνέρχονται σε Γενική Συνέλευση με πρόσκληση του Προέδρου.
Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται μια φορά το έτος, εντός του μηνός Ιανουαρίου. Εκτάκτως δε, όποτε το κρίνει ανα-γκαίο το ΔΣ ή το ζητήσει εγγράφως το 1/4 των μελών, …..
Άρθρο 27ο
Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, στην πρώτη Γενική Συνέλευση, η οποία απαρτία θεωρείται ότι υπάρχει, όταν παρίστα-ται το 1/3 των τακτικών μελών του Σωματείου, που βρίσκονται ταμειακώς σε πλήρη τάξη, επαναλαμβάνεται νέα Γενική Συνέλευση με τα ίδια θέματα, εντός προθεσμίας 15 ημερών από της 1ης Γενικής Συνέλευσης, οπότε θεωρεί-ται η νέα (2η) συνέλευση ότι είναι σε απαρτία, εφόσον παρίσταται το 1/4 τουλάχιστον των τακτικών μελών του Σωματείου (που είναι ταμειακώς εντάξει). Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας στη 2η ΓΣ, επαναλαμβάνεται 3η εντός 10 ημερών, για την οποία υπάρχει απαρτία, όταν είναι το 1/5 τουλάχιστον του αυτού αριθμού των μελών.
Άρθρο 28ο
Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία, όταν πρόκειται περί ζητημάτων αρχαιρεσίας, εμπιστο-σύνης προς την Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και περί προσωπικών εν γένει ζητημάτων, …..
Άρθρο 37ο
Όλη η περιουσία του Σωματείου ανήκει στην Μονή, υπέρ της οποίας και συνίσταται αυτό.
Άρθρο 39ο
Επιτρέπεται τροποποίηση του Καταστατικού με απόφαση της ΓΣ, με απαρτία των 2/3 τουλάχιστον των τακτικών μελών (που είναι ταμειακώς εντάξει) και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τα 3/4 των παρόντων μελών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: